Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

Newyddion gan Julie Morgan

Newyddion gan Julie Morgan AS. Julie yw’r Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd. Hefyd, hi yw’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru – i weld rhagor am ei gwaith yn ei rôl weinidogol, gweler gwefan Llywodraeth Cymru.


#
Nov 20, 2020, 5:32 PM
This year I held my 20th Macmillan Coffee Morning which was held online, instead of in the community, but we still managed to boost the total raised over two decades by another £600.
#
Sep 25, 2020, 2:29 PM
Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd rheolau'r coronafeirws yn cael eu tynhau ar draws y De y penwythnos hwn, gan gynnwys yn y brifddinas, mewn ymateb i gynnydd yn lledaeniad y feirws.
#
Jul 6, 2020, 11:01 AM
Heddiw (dydd Llun 6 Gorffennaf), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y caiff £2.6m o gyllid ychwanegol ei fuddsoddi i gefnogi plant ledled Cymru yn ystod gwyliau’r haf.
#
Jun 25, 2020, 2:54 PM
This is my response to constituents about concerns over the new Velindre Cancer Centre - it sets out my views in the context of this long, complex issue.
#
Jun 10, 2020, 11:16 AM
Rwy’n cefnogi’r galwadau i gael gwared ar gerflun Thomas Picton, cyn Lywodraethwr drwg-enwog a chreulon Trinidad, o’r Neuadd Farmor yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, sy’n rhoi lle i arwyr Cymru.
#
May 27, 2020, 3:26 PM
Mae’r dudalen hon yn eich atgoffa o’r ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael i ddysgu rhagor am gymorth i’ch busnes yng Nghymru. Mae’n cynnwys lincs i wefannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy’n cynnwys gwybodaeth am gymorth i fusnesau.